החנוכיה במחנה העולים בתימן

ליצחק בן-צבי היו קשרים חמים ומיוחדים עם בני העדה התימנית, שרבים מהם ישבו בירושלים, והוא הרבה להתעניין במצבם בארץ ובגורל אחיהם שנותרו בתימן. בדצמבר של שנת 1949 ביקר בן-צבי, אז חבר כנסת, במחנה המעבר לעולים "גאולה" שהיה ממוקם בחאשד, סמוך לעדן שבתימן. רובם הגדול של יהודי תימן, כ-40,000 איש, כבר הוטסו אז ארצה במסגרת מבצעהמשך לקרוא " החנוכיה במחנה העולים בתימן"